Asger-F Asger-F Asger-F
Engros salg af blomsterløg og maskiner
Engros salg af blomsterløg og maskiner
Salgsbetingelser

1. Levering finder sted ab lager, under forbehold af force majeure, således at vi er uden ansvar, hvis levering forsinkes eller umuliggøres af årsager vi ikke er herre over.

2. Alle forsendelser afgår for købers regning og risiko.

3. I tilfælde af for lille avl, mislykket avl, eller hvis vores leverandør undlader at levere, forbeholder vi os ret til delleverance eller at annullere ordren.

4. Fakturerede løgrammer og kasser af træ og plastic tages retur og krediteres til den fakturerede værdi, når de returneres omgående, franco og i ubeskadiget stand.

5. Reklamationer over varens kvalitet må ske straks og inden 8 dage efter varens modtagelse.

6. Sælgeren kan ikke påtage sig garantier af nogen art for udfald af drivning og kultur, og leverede varer kan aldrig erstattes med mere end den fakturerede værdi.

7. De noterede priser er for importerede varers vedkommende baseret på salgsdagens valutakurser. Der tages forbehold for fragt-forhold, importafgifter og valutaændringer. Alle priser er eksklusive moms.

8. Betalingsbetingelser: 30 dage netto eller iflg. aftale. Ved betaling 8 dage fra fakturadato ydes 2 % kontantrabat på varebeløbet eksklusive moms.
Ved betaling efter forfaldsdag beregnes 2 % i rente pr. måned.

9. Såfremt køberen ved leveringstid endnu ikke har betalt, hvad der er forfaldent, eller hvis bankoplysningerne ikke er tilfredsstillende, er sælgeren berettiget til at annullere ordren.
[LUK]


MÅNEDENS TIP FRA ASGER-F!
Klik ind på siden og få gode ideer og tips

Se dem her